Samen afspraken maken, samen (door)ontwikkelen

AllInOne Schuin

Om ITS en Smart Mobility verder te kunnen ontwikkelen én toepassen, zijn heldere afspraken nodig. Over de techniek, over standaardisatie en architectuur, maar ook over maatschappelijke vraagstukken als menselijk gedrag, privacy en security. Die afspraken maken marktpartijen, overheden en kennisinstellingen bij voorkeur niet voor elk project opnieuw, maar overkoepelend, vanuit gedeeld draagvlak en op één herkenbare plek. Hiertoe dienen de Landelijke Ronde Tafels.

Gezamenlijk afspraken maken is van belang voor de doorontwikkeling van toepassingen in Nederland en de aansluiting op internationale standaarden en ontwikkelingen. Markt en overheid willen hun gezamenlijke ambities realiseren. Connecting Mobility, DITCM en Beter Benutten zoeken de samenwerking met AutomotiveNL en Connekt om de inhoudelijke discussies tussen betrokken marktpartijen, overheden en kennisinstellingen te faciliteren.

Zeker nu we van de fase van onderzoek en projecten in de fase van bredere implementatie komen, zijn gezamenlijke afspraken extra belangrijk. Met heldere standaarden en randvoorwaarden weten marktpartijen waar ze vanuit moeten gaan en waaraan ze moeten voldoen.

 

Wat zijn Ronde Tafels?

Een Ronde Tafel is een community, waarin deelnemers oplossingen bedenken om een volgende stap te maken. Welke problemen voorzien we, welke oplossingen zijn er mogelijk en welke prioriteiten stellen we? En wat willen we bereiken? De vragen komen uit de praktijk. Het aantal deelnemers varieert van 15 tot 25, afkomstig van de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen.

In verschillende ITS-projecten lopen we tegen dezelfde randvoorwaardelijke vraagstukken aan. Met de Ronde Tafels willen we leren van elkaar. En daarbij is het ook wel zo efficiënt om zaken die ons allemaal aangaan, samen uit te werken.

‘Ronde Tafels zijn eigenlijk communities van experts, die elkaar ook buiten het overleg weten te vinden.’

Onderwerpen

Momenteel worden aan vijf landelijke Smart Mobility Ronde Tafels gesprekken gevoerd over de volgende onderwerpen:

  • Architecture & Interoperability (Architectuur en standaardisatie)
  • Human Behaviour (Gedrag)
  • Security
  • Legal Aspects / Juridische aspecten (oa Privacy)
  • Effects. (Effecten)

Op basis van deze vijf thema’s geven bedrijven, onderzoeksinstituten en overheden gezamenlijk - maar met hun eigen ambities, doelstellingen en mogelijkheden - de toekomst vorm. Programmering en uitkomsten van deze gesprekken worden voor iedereen inzichtelijk gemaakt via de websites van de ondersteunende programma’s en netwerkorganisaties DITCM, Connecting Mobility, Beter Benutten, AutomotiveNL en Connekt

ScreendumpOnTrackMaart2016Vergaderdata Ronde tafels:
zie AGENDA

Weblinks:
- Landelijke tafels evaluatie 2015  ("Een halfjaar op weg met de Landelijke Ronde Tafels")
- Resultaten landelijke tafels 2015

Meer Downloads
-
Landelijke Ronde Tafels Smart Mobility (PDF versie basisslideset vs 2.5)   <NEW
-
c-its-platform-final-report-january-2016 
 
( NL samenvatting Final Report C-ITS Platform )
-  P
rofielomschrijving Tactische C-ITS Board
-
Landelijke structuur Randvoorwaarden voor C-ITS

Brochure
- C-ITS Round Table Leaflet (Intertraffic Flyer)
- Smart Mobility Magazine #SmartTogether

Newsletters ("on Track"):

         

Address

P.O. Box 1015 NL - 5700 MC Helmond
Automotive Campus 30 - 5708 JZ Helmond, The Netherlands
+31 (0)492 - 56 25 00
info@ditcm.eu

 

blauw facebook 200x200 youtube
Blauw Twitter 640x640 Oranje Twitter 500x500